Stadsmonitor Amsterdam en Regiomonitor Amsterdam

De Stads- en Regiomonitor zijn vernieuwd en zijn verhuisd.

De nieuwe versie is te vinden op http://rm.i-mapping.com.

Documentatie

Toegang

Voor deze monitoren is een toegangscode nodig. Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij de Dienst Onderzoek en Statistiek van de deelnemende gemeenten.